Hem

Välkommen!


Åselstad villaområde är unikt på så sätt att alla medlemmar i villaägareföreningen äger all mark utanför den egna tomten.


Föreningen har lagfart på den allmänna marken vilket betyder att vi fritt kan nyttja de anläggningar som finns.


I området finns bland annat fotbollsplan, boulebana, pulkabacke, lekplats, strövområden med utsiktsberg, badplatser och fiskevatten. Allt detta sköter och vårdar vi själva.


Genom medlemskap i Åselstads Villaägareförening är du delägare i den gemensamma marken och har fiskerätt i föreningens vatten, samt rösträtt på årsstämman. Medlemsavgiften är f. n 350 kr per år.


Observera att medlemsavgiften går nästan enbart till att sköta och underhålla de gemensamma områden som vi har i Åselstad. Det handlar om klippning avgräsmattor vid fotbollsplanen, underhåll av badbryggor, inhandling av sand till bandständerna, hantering av skräp och sopor vid badplatserna och röjning samt skötsel av gångstigar, mm.

 

De aktiviteter som genomförs under året (midsommar, valborg, Åselstaddagen) är självfinansierande genom den försäljning som anordnas vid respektive tillfälle. 


Man bör alltså vara medlem i föreningen även om man inte deltar i de gemensamma aktiviteterna, eftersom föreningsavgiften behövs för underhåll, skötsel och drift av våra gemensamma markområden.Varje år finns det möjlighet att fira midsommar och Valborg tillsammans. Detta sker vid fotbollsplanen och brukar vara både omtyckt och välbesökt.


Ansvar för dessa evenemang ligger på Villaföreningens festkommitte. 


För mer information om medlemskap i Åselstads Villaägareförening kontakta styrelsen via mail till medlem@aselstad.se


Har du frågor eller synpunkter kan du även gärna maila på samma adress, medlem@aselstad.se 


Här hittar du föreningens stadgar.


Partytält för uthyning


Ni vet väl att Villaägareföreningens partytält kan hyras av medlemmar? Tältet mäter 4x6 m. Kostnad 500kr per dygn, och bokas genom ett mail till medlem@aselstad.se 


ÅRSMÖTE Söndag den 17 mars kl 10.00-11.15


Välkommen till 

Åselstads Villaägareförenings Årsmöte 2024


Söndag den 17 mars kl 10.00-11.15

Kvarnen, Ensjöholms by


Styrelsen bjuder in till årsmöte, och välkomnar speciellt alla som vill bli nya medlemmar i föreningen 2024 till årets möte!


Årsmöteshandlingar kommer att finnas på www.aselstad.se i god tid inför årsmötet. Fem pappersexemplar kommer att finnas på årsmötet.


De som före årsmötet inte har internet eller facebook och önskar ta del av utskrivna exemplar, kontaktar Mårten Hansson med telefonnummer 0702-838560 eller skickar e-post till medlem@aselstad.se


Motioner lämnas till styrelsen senast 2023-03-08, via epost till medlem@aselstad.se, eller som brev till Jenny Sajjadi, Kaprifolvägen 3, 603 66 Norrköping


Hjärtligt välkomna den 17 mars!            Styrelsen i Åselstads Villaägareförening


Dagordning


Verksamhetsberättelse 2023


Resultaträkning


Balansräkning


Framställan styrelsen


Motioner

OBS! 

I den fakturan för medlemsavgift för 2023, saknas bankgironummer. Avgiften är 350 kr och ska betalas till bankgironummer 5736-2063. Ange fastighetsbeteckning när du betalar. 


Till boende som vill fälla träd på villaägareföreningens mark


Åselstads villaägareförening får ofta in önskemål från boende om att få fälla träd som

står på föreningens mark. För att kunna göra en bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har sådana önskemål fyller i och skickar in denna blankett.


Mer information om föreningens process vid ansökan om trädfällning finns att läsa här.


Vi påminner även om att inget arbete får utföras på föreningens mark utan styrelsens tillstånd. 


Skötselområden


Åselstad är indelat i 6 skötselområden (se kartan under fliken "Områdesindelning") och varje område ansvarar för städning inom sitt område, allt för den allmänna trevaden.Styrelsen ser också att man i respektive område kontaktar vår styrelse alternativt Vägföreningen om

något behöver göras till vår-höststädardagarna då det finns många frivilliga som ställer upp och här

kan vi aldrig bli för många.

Medlemsenkät


Vi har tagit fram en enkät i syfte att undersöka medlemmarnas intresse för

vad vi  inom föreningenbör lägga pengar och tid på.


Här finns en elektronisk enkät som du kan fyllna i on-line


Du kan även ladda ner detta Word dokument, fylla i det på datorn och maila till medlem@aselstad.se


Det går även bra att skriva ut formuläret och lämna  ifyllda formulär i brevlådan på Kaprifolvägen 3.